BTX

en överspelad standard för moderkort för persondatorer, lanserad 2003 av Intel som ersättare för ATX. – ATX var i sin tur en ersättare för AT†‑standarden. Intel slutade tillverka BTX-moderkort år 2006. Förkortningen står för Balanced technology extended. Medan ATX från mitten av 1990‑talet hade använts på alla persondatorer för Windows blev BTX ingen branschstandard. De flesta pc‑tillverkare höll fast vid ATX‑standarden. De som anammade BTX‑standarden gjorde det bara delvis och fortsatte samtidigt att använda ATX. En förklaring kan vara att BTX var gammalt redan när det kom. Det var bland annat utvecklat för att spara energi och alstra mindre värme, men det problemet löstes för datortillverkarna genom nya, strömsnåla komponenter.

[förkortningar på B] [hårdvara] [inaktuellt] [standarder] [ändrad 9 oktober 2018]