budbärarimmunitet

principen att den som över­för ett med­­­de­l­ande från avsändare till mottagare inte är ansvarig för innehållet. Om innehållet i ett brev är straffbart är det av­­sänd­aren som ska straffas, inte brevbäraren eller Posten. – Principen tillämpas i europeisk rätt även på elektronisk kommunikation. Före­tag som förmedlar data- och telekommunikation kan alltså inte åtalas för innehållet i e‑post, telefonsamtal eller på webbsidor. (Budbärarimmunitet gäller däremot inte för före­tag som tillhandahåller utrymme på servrar för webbsidor eller annan information.) – På engelska: messenger immunity, mere conduit. – Se också Manilaprinciperna och common carrier.

[elektronisk kommunikation] [juridik] [ändrad 15 februari 2021]

Dagens ord: 2014-11-02