card clash

kortförväxling – det att en kontakt­lös kort­läsare (se NFC) drar pengar från ett annat kort än det som den som betalar, kort­havaren, hade tänkt sig. – Kortförväxling kan inträffa när man har flera sådana kort på sig. – Kortförväxling kan ställa till problem ifall det kort som man hade tänkt betala med är knutet till en viss tjänst, till exempel lokal­trafiken, medan det som betalningen dras från inte är det.

[betalningar] [fel] [it-säkerhet] [kort] [ändrad 7 januari 2021]