cdmaOne

ett amerikanskt system för digital mobil­telefoni, infört 1995. Det var annorlunda än GSM, men ungefär lika snabbt. cdmaOne kom igång senare än GSM och hann aldrig ikapp GSM:s inter­nationella för­språng. cdmaOne an­vänds eller har använts i stora delar av USA och i andra länder i Nord- och Syd­amerika, men stora amerikanska mobil­operatörer har gått över till GSM. Det är oklart om cdmaOne fortfarande är i bruk. cdmaOne var det första mobil­telefon­systemet som byggde på CDMA (koddelning). – De två 3g‑systemen CDMA2000 och WCDMA är andra tillämpningar av CDMA‑tekniken, men de ska inte förväxlas med cdmaOne. cdmaOne är också känt som IS‑95.

[förkortningar på C] [inaktuellt] [mobilt] [ändrad 19 november 2018]