Clutter

  1. Microsoft Clutter – en funktion för sållning av e‑post i Micro­soft Office 365. Clutter sorterar bort in­kom­mande e‑post som inte klassas som spam, men som mottag­aren tro­ligen ändå inte kommer att läsa. Bortsorterad e‑post läggs i en särskild katalog. Clutter lär sig att sortera genom att obser­vera hur användaren hanterar in­kom­mande e‑post. – Se Micro­softs webb­sidor (länk);
  2. clutter – röra, oreda.

[e-post] [ändrad 20 december 2020]