Common language infrastructure

(CLI) – en öppen standard, utvecklad av Micro­soft, för hur olika programspråk ska kunna an­vändas i utvecklingsmiljön Dot­net. – CLI presenterades 2001 och har blivit en internationell standard (se ISO:s webbsidor). – Tanken bakom CLI är att program skrivna i olika programspråk ska kunna köras i Dotnet­miljö utan ändringar. Enkelt uttryckt kompileras programkoden först till ett mellanspråk, Common intermediate language (CIL). CIL‑kod kan sedan köras på den virtuella maskinen CLR (Common language run­time). CIL‑kod kan alltså köras på vilken dator och vilket operativ­system som helst, förutsatt att det finns en CLR för den miljön. – Mer i Wikipedia.

[programmering] [ändrad 11 januari 2023]