Common language infrastructure

(CLI) – en öppen standard, utvecklad av Micro­soft, för hur olika programspråk ska kunna an­vändas i utvecklings­miljön Dot­net. CLI har blivit en internationell standard (se ISO:s webbsidor). – Tanken bakom CLI är att program skrivna i olika pro­gram­språk ska kunna köras i Dot­net­miljö utan ändringar. Enkelt ut­tryckt kompileras pro­grammen först till ett mellanspråk, Common inter­mediate language (CIL). CIL‑kod kan sedan köras på den virtuella maskinen CLR (Common language run­time). CIL-kod kan alltså köras på vilken dator och vilket operativ­system som helst, förutsatt att det finns en CLR för den miljön. – Mer i Wikipedia.

[programmering] [ändrad 7 september 2018]