Common language runtime

(CLR) – den virtuella maskin som ingår i Microsofts ut­veck­lings­miljö DotNet. – CLR kör bytekod i formatet CIL (Common intermediate language). CIL‑bytekod kan kom­pi­le­ras från källkod i C# eller andra språk som kan användas i Dotnet. Vid kör­ningen av bytekoden över­sätts den av CLR till instruktioner som kan exekveras av datorn. CLR är alltså en motsvarighet till Java virtual machine (JVM). CLR är Micro­softs ut­för­ande av stan­darden CLI (Common language infrastructure) för Windows. Det finns andra utföranden av CLI som kan köras på andra operativ­system. – Läs mer på Microsofts webbsidor.

[programmering] [windows] [ändrad 21 november 2018]