Common intermediate language

(CIL) – ett programspråk som används i Microsofts utvecklingsmiljö Dotnet, och som ingår i Common language infrastructure, CLI. Man programmerar normalt inte i CIL, utan språket används som ett mellanled mellan programspråk som C# och den bytekod som körs av Common language runtime, CLR. Programkod som är skriven i C# eller andra språk i Dotnet kompileras till CIL. Resultatet blir programkod som kan läsas av en programmerare. CIL‑koden kompileras inte, utan körs i den virtuella maskinen CLR, som under körningen översätter koden till instruktioner som den fysiska datorn kan bearbeta. – CIL var tidigare känt som MSIL, Microsoft intermediate language. – Läs mer om CIL på Microsofts webbsidor.

[programspråk] [ändrad 17 januari 2018]