computational theory of mind

hypotesen att medvetandet i grunden skapas av pro­cesser som kan be­skrivas som dator­­program. Alltså att allt som människor tänker och upp­lever är resultatet av pro­cesser i hjärnan som följer logiska regler (al­goritmer). Teorin är kontro­­versiell. – För­­kortas CTM. – Man talar också om computational theory of thought. – Se också arti­fi­ci­ell in­telli­gens, Lady Lovelaces invändning, Turing­­test och kinesiska rummet.

[ai] [kognition]