Conficker

ett skadeprogram som infekterar Windows, och som spreds från 2008. Det räknas som en mask. – Conficker ger angriparen möjlighet att ta över många datorer och att sedan fjärrstyra dem. Pro­gram­met använder en kombination av tekniker som gör det svårt att upptäcka och radera det. Så sent som i början av 2010 spreds Conficker fortfarande. Microsoft har gett ut patchar som stoppar Conficker, och de stora leverantörerna av säkerhetsprogram hävdar att de upp­täcker och stoppar Conficker. – Läs mer i Wikipedia.

[skadeprogram] [ändrad 24 oktober 2014]