content farm

innehållsfarm – webbplats som publicerar stora mängder skrivet material av låg kvalitet. – Ma­te­ri­alet är anpassat för att ge webb­platsen hög rankning på sök­motorer, och därmed locka annons­ö­rer. Texterna skrivs av mänsk­liga skri­benter, men är ofta baserade på in­for­ma­tion från Wiki­pedia och andra lättill­gäng­liga källor. – Jäm­för med robot­förlag.