content farm

”innehållsfarm” – webbplats som publicerar stora mängder skrivet material av låg kvalitet. Mate­ri­alet är anpassat för att ge webb­platsen hög rankningsök­motorer, och därmed locka annons­ö­rer. Texterna skrivs (oftast) av mänsk­liga skri­benter, men är ofta baserade på in­for­ma­tion från Wiki­pedia och andra lättill­gäng­liga källor. – Läs också om robot­förlag.

[webbpublicering] [ändrad 11 december 2017]