Cookie Cadger

ett program som testar säker­heten på webbaserade tjänster. Det är alltså ett verktyg för pene­tra­tions­test, men kan, som alla sådana verk­tyg, också användas för data­intrång. Det kom hösten 2012 och påminner om det äldre Fire­sheep. – Cadger betyder tiggare, gatu­för­säljare. – Se cookiecadger.com (nere sedan november 2018), se också GitHub (länk).

[it-säkerhet] [webben] [ändrad 11 december 2018]