crypting

omarbetning av skadeprogram för att de inte ska upptäckas av virusskydd. – Skadeprogrammens funktion blir oförändrad, men programkoden är tillkrånglad till oigenkännelighet (bokstavligen). – Crypting är alltså ungefär samma sak som obfuskering. Skillnaden är att obfuskering görs för att skydda innehållet i meddelanden eller försvåra kopiering av program, medan crypting görs för att botnät och andra skadeprogram ska kunna installeras genom dataintrång utan att det upptäcks. (Ordet virusskydd används här i bred bemärkelse, alltså egentligen skadeprogramsskydd.)

[skadeprogram] [9 september 2021]

Dagens ord: 2021-12-03