cyber-arms industry

”cybervapenindustrin”, ”cybervapenbranschen” – benämning på tillverkning och försäljning av program och andra verktyg samt tjänster för dataintrång och attacker mot it-system. – I cybervapenindustrin sker handeln dels ”vitt” mellan statliga organ som underrättelsetjänster och företag som öppet, eller i varje fall lagligt, utvecklar sådana program, dels ”svart” mellan kriminella och dessutom i en gråzon där hackare säljer sina produkter och tjänster till myndig­heter – eller omvänt.

[it-säkerhet] [krig] [ändrad 30 september 2021]

Dagens ord: 2016-07-29