data quality assurance

(DQA) – kontroll och uppdatering (”scrubbing”) av data i ett affärssystem (eller annat system av databaser) så att de blir korrekta, konsistenta, aktuella och användbara (lagrade i ett lämpligt format).

[databaser] [ändrad 31 januari 2018]