data recovery

dataräddning, dataåterställning – återställande av data som har skadats eller förstörts (genom skador, tekniska eller mänskliga fel, datavirus eller annat sabotage). Kan göras genom att man läser in data från säkerhetskopior, om det finns några, eller genom att man med speciella tekniska metoder rekonstruerar data från skadade diskar och band (se till exempel dataremanens).

[datalagring] [it-säkerhet] [ändrad 22 maj 2020]