datamodell

beskrivning av en data­bas, be­stående av en fysisk och en logisk del. – Den logiska datamodellen beskriver hur databasen ska se ut i allmänna termer – den tar till exempel inte ställning till vilken databashanterare som ska användas. När den logiska datamodellen är realiserad i databasen går den under benämningen fysisk datamodell, och är systemberoende.

[databaser] [ändrad 11 maj 2018]