hierarki

struktur eller organisation som har en rangordning där varje person eller annat ingående element är överordnad, underordnad eller någonstans emellan. Man kan skilja mellan två typer av hierarkier:

  • – Ett vanligt filsystem med kataloger (mappar) kan vara hierarkiskt upplagt. Filerna läggs i kataloger som kan finnas inuti andra kataloger som i sin tur kan finnas i andra kataloger i flera led. Men det är i princip godtyckligt var en viss fil placeras i filsystemet. Filsystemet tvingar inte filer till en bestämd katalog. Ett filsystem kan därför i princip vara hur rörigt som helst, trots att det har en hierarkisk struktur;
  • Objekten i ett objektorienterat system är däremot hierarkiskt ordnade i strikt bemärkelse: underordnade objekt ”ärver” egenskaper från överordnade objekt. Det går därför inte att flytta ett objekt till en annan plats i systemet, utom möjligtvis i speciella fall och med modifieringar.

– Ordet hierarki användes från början om kyrkans uppbyggnad, men det har överförts till alla slags organisationer, från arméer till företag. Där har vi krav på att de underordnade ska rätta sig efter de överordnade. (Hierarki kommer av de grekiska orden för präst och styrelse.) – Om man ritar en hierarkisk struktur som en graf är det en riktad trädstruktur. – På engelska: hierarchy.

[datastrukturer] [informationshantering] [ändrad 7 augusti 2020]

Dagens ord: 2020-08-08