array

  1. – i programmering: vektor, lista, uppställning – minnesutrymme som består av flera lika stora, numrerade minnesplatser. – I en array kan man alltså lagra en serie värden i en betydelsebärande ordning. – En array kan vara enradig (en lista), tvådimensionell (en matris) eller, i sällsynta fall, en flerdimensionell matris. – Arrayer är praktiska för grupper av data som hör ihop och måste stå i en bestämd ordning. Kallas på svenska för fält (rekommende­ras av SIS, men har flera andra betydelser inom it), vektor (inte alltid korrekt) eller för array. Hellre: uppställ­ning. En uppställning innehåller en ordnad mängd data, till exempel årets dagar, som kan sökas med hjälp av ett eller flera index;
  2. – diskarray: flera sammankopplade diskar som fungerar som en enhet (se också RAID).

– Grundbetydelsen av array är rad eller räcka.

[lagringsmedier] [programmering] [ändrad 30 september 2021]