datorbaserad terminal

(computer-based terminal) – apparat som innehåller en dator men som enbart är avsedd för ett speciellt ändamål och som ska vara ansluten till en central dator (en server). Exempel: moderna kassaapparater, bankautomater, offentliga informationsskärmar (pekskärmar). De brukar inte se ut som vanliga persondatorer. Fördelen med datorbaserade terminaler jämfört med dumma terminaler är att de ger mindre belastning på nätet, eftersom de kan lagra information på sin egen hårddisk (till exempel varukoder) och klarar en del uppgifter självständigt.