Deaddrop

  1. – ett program för säker filöverföring, utvecklad av det svenska före­taget Romab (länk) (länken brukar fungera, trots eventuell överstrykning) och marknadsförd av Sysctl (länk). Filerna överförs i krypterad form. Mottagaren måste ta emot både ett mejl och ett SMS för att kunna ta emot och dekryptera filen;
  2. – tidigare namn på SecureDrop (securedrop.org), ett liknande program som har ut­veck­lats i USA för att hjälpa journalister att skydda sina källor.

– Se också dead drop och blind drop.

[datakommunikation] [kryptering] [personlig integritet] [ändrad 26 april 2019]