deep fake

”djupfejk” – falsk information som så genomarbetad att den verkar äkta, även för skeptiska personer. Från början användes ordet deep fake om förfalskade videor, se till exempel ansiktsbyte. Numera används ordet också om alla slags falska nyheter som verkar trovärdiga – deep fake news. Uttrycket deep fake, som också stavas deepfake, har varit i bruk sedan mitten av 2010‑talet. – Motsatsen, lätt genomskådade falska nyheter, kallas ibland för shallow fake eller shallowfake. – I september 2019 inleddes projektet Deep fake detection challenge, DFDC, med målet att utveckla program för att upptäcka sådana förfalskningar. Bakom projektet står bland annat Facebook, Microsoft och flera universitet och forskningsinstitut. – Se deepfakedetectionchallenge.ai.

[källkritik] [ändrad 6 september 2019]