deklarativt språk

programspråk där programmeraren anger vad som ska göras, inte hur det ska gå till. (Se deklarativ pro­gram­mering.) Pro­gram­meraren anger vilka vill­kor som pro­blemets lösning ska upp­fylla, inte hur man kommer fram till lösningen. – De­klarativa språk används inom artificiell intelligens. Det mest kända de­klarativa program­språket är Prolog. – Alternativ är pro­ce­dur­­språk och, på en högre ab­strak­tions­­nivå, objekt­orienterade språk.

[ai] [programspråk]