Digital living networks alliance

(DLNA) – en sedan slutet av 2016 upplöst organisation av företag som ville skapa en företagsoberoende teknik för ljud och bild med skydd mot piratkopiering (kopieringsskydd). Verksamheten har tagits över av det amerikanska företaget SpireSpark (spirespark.com). – DLNA startades 2003 som reaktion mot hur företag som Apple, Microsoft och Real binder köparna av digital musik och film till vissa spelare och / eller program. Målet för DLNA var att den som köpte upp­hovs­rättsligt skyddad musik eller film skulle kunna spela upp det på vilken spelare eller vilket program som helst, oberoende av tillverkare. DLNA utvecklade en certifiering för sådant kopieringsskydd, numera förvaltad av SpireSpark. – Läs mer på SpireSparks webbsidor.

[nerlagt] [organisationer] [upphovsrätt] [ändrad 27 oktober 2019]