dither

  1. – i bildbehandling, se gitter;
  2. – i ljudteknik: artificiellt brus som tillsätts för att förbättra den subjektiva upplevelsen av ljudkvalitet. Dither används ofta när man reducerar en digital ljudsignal, till exempel från 24-bitars upplösning till 16 bitar.

[bildbehandling] [ljudinspelningar] [ändrad 20 januari 2016]