Dotnet My Services

tidigare kallat Hailstorm – ett nerlagt initiativ från Microsoft för webbaserade tjänster (web services), baserade på Dotnet. – Dotnet My Services var en vidareutveckling av Passport. Det lanserades 2001, men lades ner i stillhet under 2003—2004. – Ett alternativt initiativ för att införa en liknande lösning, oberoende av Microsoft, var Liberty Alliance†.

[nerlagt] [systemutveckling] [ändrad 4 januari 2019]