Microsoft Passport

en avvecklad tjänst från Microsoft för samlad inloggning. – En enda inloggning med användarnamn och lösenord gav tillgång till Microsofts utbud av tjänster på nätet, men också till ett antal tjänster från andra företag. Microsoft Passport fick kritik från flera håll för att inte vara tillräckligt säkert. 2007 avvecklades varumärket Passport och tjänsten blev del av Windows Live ID, numera Microsoft-konto (Microsoft Account).

[identifiering] [nerlagt] [ändrad 19 september 2018]