DreamHack

Svart t-shirt med Dreamhacks logotyp.
Been there, done that, got the T-shirt…

svensk datorspelsfestival. Anordnas numera två gånger årligen i Jön­­köping och (tidigare) två gånger årligen i Skellefteå. – Första Dream­­Hack an­ord­na­des 1994 i Malung. Dream­­Hack vintern 2007 var enligt Guinness rekordbok världens dittills största datorfesti­val med 10 455 an­­slutna datorer. – DreamHack är ett så kallat LAN‑party: alla del­­taga­res datorer är an­slutna till ett gemen­­samt lokalt nät. Förutom att del­­tagar­na spelar dator­­spel med var­andra över nätet ut­­by­ter de erfarenheter om modd­ning, klock­­ning, pro­gram­me­ring och annat. – DreamHack Open är en tävling i datorspel och en avknoppning från DreamHack. Den anordnas på flera platser och i andra länder. – Se dreamhack.com.

[festi­valer] [spel] [ändrad 12 september 2018]