DSDM

Dynamic systems development method – metod för system­utveckling inom bestämda tids­ramar enligt prin­cipen att 80 procent av funk­tionali­teten kan levereras på 20 procent av tiden. (Se Paretoprincipen­.) – DSDM bygger på nära sam­arbete mellan utveck­lare och beställare. Det räknas numera som en typ av agil systemutveckling. – Me­toden började utveck­las 1994 av det som då hette DSDM Consortium, och den första versionen kom 1995. – Läs mer på Agile Business Consortiums webbsidor (länk).

[förkortningar på D] [systemutveckling] [ändrad 30 juli 2019]