DSDM

Dynamic systems development method – en metod för systemutveckling med bestämda tids­ramar. – DSDM utgår från principen att 80 procent av funktionerna kan levereras på 20 procent av tiden. (Se Paretoprincipen­.) – DSDM bygger på nära samarbete mellan utvecklare och beställare. Det räknas numera som en typ av agil systemutveckling. – Metoden började utveck­las 1994 av det som då hette DSDM Consortium, och den första versionen kom 1995. – Läs mer på Agile Business Consortiums webbsidor (länk).

[förkortningar på D] [systemutveckling] [ändrad 30 juli 2019]