Dublin Core

ett klassificeringssystem (taxonomi) för information på internet: ett system för beskrivning och sortering av webbsidor med hjälp av metadata. Det används ofta i den semantiska webben. Syftet är att göra det lätt att hitta webbsidor genom att ange vad de handlar om. – Dublin Core beskrev från början webbsidor i 15 kategorier som titel, ämne, upp­hovs­person och datum. Kategorierna har sedan dess blivit fler, främst genom att de ursprungliga 15 fått underkategorier. Se Dublin Cores användarhandledning (länk). – Arbetet med Dublin Core har pågått sedan 1995. Första mötet ägde rum i Dublin i Ohio, USA, därav namnet. – Bakom Dublin Core står organisa­tionen Dublin Core Metadata Initiative, DCMI. – Se dublincore.org.

[informationshantering] [språk] [webben] [ändrad 12 december 2017]