e-id

elektronisk identitetshandling (äldre benämning) – program och certi­fi­kat som används på dator eller mobil­telefon för att intyga för motparten att den som gör en trans­aktion över inter­net är den som hon påstår sig vara. – e‑id är ett program som aktiveras med lösen­ord och sedan kan underteckna och kryptera information och transaktioner auto­ma­tiskt. Mot­tagaren kan då se att avsändaren är den som hon utger sig för att vara (för­ut­satt att lösenordet inte har kommit på av­vägar), och kan också se vem som har utfärdat id‑hand­lingen och vid behov dubbel­kolla. – Kallas numera oftast för e‑legi­tima­tion.

[elektroniska signaturer] [identifiering] [ändrad 11 december 2019]