e-id

elektronisk identitetshandling (äldre benämning) – program och certi­fi­kat som används på dator eller mobil­telefon för att intyga för mot­parten att den som gör en trans­aktion över inter­net är den som hon påstår sig vara. E‑id aktiveras med ett lösen­ord och signerar och krypterar sedan infor­mation auto­ma­tiskt. Mot­tagaren kan då se att av­sändaren är den som hon utger sig för att vara (för­ut­satt att lösen­ordet inte har kommit på av­vägar), och kan också se vem som har utfärdat id-hand­lingen och vid behov dubbel­kolla. – Kallas numera oftast för e‑legi­tima­tion.