encoding

kodning, inkodning, omkodning, överföring, kryptering; koda för… – bära koden för… (till exempel en genetisk egenskap) – uttryckande av information eller instruktioner i ett bestämt teckensystem (kod). Ofta: att överföra information till ett nytt format. – Encode används ibland som synonym till encrypt (kryptera), men särskiljande för kryptering är att det används för att hemlighålla information för obehöriga; kodning kan användas i många andra sammanhang för att underlätta hantering av information utan behov av hemlighållande. – Se också avkodning.

[informationshantering] [kryptering] [ändrad 6 september 2019]