enkelt värde

i databaser: värde som står ensamt i en ruta (i ett fält) – inte en uppräkning av värden. – I en väl utformad relationsdatabas ska det bara finnas enkla värden. Om en person har två telefonnummer ska de alltså inte trängas ihop i samma fält, utan databasen bör vara så upplagd att man kan lägga de två telefonnumren i var sitt fält. (Till exempel Hemma och Arbete.) Orsaken till att man enbart bör ha enkla värden är att det annars blir besvärligt att ställa frågor (göra sökningar): om det står två telefonnummer i samma ruta går det inte att fråga efter bara ett av dem. Programmet som hämtar numret kan också läsa ihop de två telefonnumren till ett enda långt och oanvändbart nummer. – Ett enkelt värde kan ha flera delar, till exempel Computer Sweden – det viktiga är att Computer Sweden är ett namn, inte två. – På engelska: single value. – Se också atomärt värde.

[databaser] [ändrad 4 september 2018]