atomärt värde

(atomic value) – i relationsdatabaser: infor­ma­tion (värde) som inte kan delas upp ytter­li­gare vid frågor (sökningar). – Vad som är atomärt beror på hur data­basen är upplagd. Ett namn som Maria Anders­son kan vara atomärt som helhet, trots att det består av två delar – i så fall står hela namnet i ett och samma fält (”Namn”) i databasen. Eller också står Maria i ett fält (”Förnamn”) och Andersson i ett annat fält (”Efternamn”) på samma rad. I det första fallet är alltså hela namnet Maria Andersson atomärt, i det andra fallet är Maria och Andersson atomära var för sig. Uppläggningen får konsekvenser för hur man ställer frågor till databasen. – Vad som blir atomärt hänger på syftet med data­basen, alltså vad man vill kunna fråga efter. (Har man behov av att söka efter alla som heter Maria i förnamn?) Det finns alltså inga absoluta regler för vad som är atomära värden. Det avgörs av data­basens pro­gram­me­rare. Man talar om data­basens granu­laritet (kornighet, detaljnivå). – Se också enkelt värde.

[databaser] [ändrad 14 december 2017]