Enterprise Javabeans

teknik för utveckling och användning av program skrivna i Java Beans i företagsnät. Utvecklad av Sun, numera del av Oracle. –Syftet med Enterprise Javabeans är att program­utveck­larna bara ska behöva tänka på vad pro­gram­men ska uträtta för verk­sam­heten. De ska inte behöva tänka på tekniska problem som trans­aktioner, lagring, be­last­ning och säkerhet. De funk­tion­erna sköts av en så kallad container: en server som fungerar som mellan­program mellan pro­gram­men och it-systemet. – Se Oracles webb­sidor (länk)