Enterprise JavaBeans

teknik för utveckling och användning av program skrivna i Java Beans i företagsnät. Utvecklad av Sun†, numera del av Oracle. – Syftet med Enterprise JavaBeans är att programutveck­larna bara ska behöva tänka på vad programmen ska uträtta för verksamheten. De ska inte behöva tänka på tekniska problem som transaktioner, lagring, be­last­ning och säkerhet. De funktion­erna sköts av en så kallad container: en server som fungerar som mellanprogram mellan programmen och it‑systemet. – Se Oracles webbsidor.

[programspråk] [ändrad 2 november 2017]