Java Beans

Java-baserat sätt att sammanställa program som ska köras i nät genom att använda mindre del­program, beans. Utvecklat av Sun†, numera del av Oracle. – Java Beans lagras på servrar och skickas till användarnas datorer först när de ska användas. Efter­som Java fungerar på alla vanliga dator­typer och operativ­system fungerar detta arbets­sätt även i blandade mil­jöer. – Se Oracles webb­sidor. – Läs också om Enterprise Java Beans.

[programmering]