Java Beans

ett Java-baserat sätt att sammanställa program som ska köras i nätverk genom användning av mindre delprogram, beans. – Java Beans utvecklades av Sun†, numera del av Oracle. – Java Beans lagras på servrar och skickas till användarnas datorer först när de ska användas. Eftersom Java fungerar på alla vanliga datortyper och operativsystem fungerar detta arbets­sätt även i blandade mil­jöer. – Se Oracles webb­sidor. – Läs också om Enterprise Java Beans.

[java] [ändrad 22 januari 2015]