EOF

förkortning för end of file. – Det är i Unix markering av slutet på en fil, det vill säga en upplysning till systemet att det tills vidare inte kommer mer data från den filen. När man har skickat data för radering till /dev/null betyder svaret EOF att inget finns kvar.

[förkortningar på E] [programmering] [unix] [ändrad 2 oktober 2019]

Dagens ord: 2021-12-05