eSMTP

extended SMTP – en vidareutvecklad version av SMPT, som är det ursprungliga protokollet för e‑post. Om eSMTP är infört kan e‑postprogrammet fråga e‑postservern vilka funktioner den har, och sedan anpassa kommunikationen efter det. De flesta e‑postservrar klarar eSMTP. Den officiella beskrivningen av eSMTP från internets tekniska ledningsgrupp IETF finns i RFC 1869: länk.

[e-post] [rfc] [ändrad 21 november 2018]