SMTP

simple mail transfer protocol – ett protokoll som ofta används för sändning av e‑post från avsändaren till internetoperatören, som sedan sänder det till den slutliga mot­ta­garen. – SMTP används oftast i kombination med POP3 eller IMAP, som används för hämt­ning av e-post. SMTP är det ur­sprung­liga proto­kollet för både sänd­ning och mot­tag­ning av e-post, men det används numera nästan bara för sänd­ning. Or­saken är att SMTP är dåligt på att hantera e-post som efter nerladdning ska ligga kvar på opera­törens e‑postserver, vilket använd­arna brukar önska. – Det finns en vidareutvecklad version av SMTP som heter ESMTP. – 2016 kom en ny version av SMTP med kryptering och höjd säkerhet, se SMTP MTA‑STS. – Den offi­ci­ella beskriv­ningen av SMTP från inter­nets tek­niska led­nings­grupp IETF finns här.

[e-post] [förkortningar på S] [ändrad 2 januari 2020]