European Union Public License

(EUPL) – en programlicens för program med öppen källkod, utarbetad inom EU. – EUPL bygger på copyleft, det vill säga att upphovspersonen behåller upphovsrätten till programmet, men tillåter andra att ha, använda, ändra och sprida programmet. EUPL är mindre smittsam än den mest kända liknande licensen, GPL från FSF. Licensen finns på engelska här.

[eu] [licenser] [ändrad 13 september 2020]