false start

”tjuvstart” – föreslagen förenkling av säkerhets‑protokollet TLS. – Förenklingen innebär att två kommuniceran­de enheter inte behöver gå igenom hela den förberedande proceduren (handskakningen) innan den egentliga dataöverföringen börjar. – False start har utvecklats av Google. Googles förslag till internets tekniska ledningsgrupp IETF finns här.

[internet] [it-säkerhet] [ändrad 2 april 2012]