transport layer security

(TLS) – ett protokoll för säker dataöverföring på webben, avsett att vara ersättare för SSL. Det ingår i HTTPS. – TLS krypterar den datamängd som ska överföras och kontrollerar motpartens identitet. TLS är rätt likt SSL, men de två protokollen är inte utbytbara. – TLS har varit i bruk sedan början av 2000‑talet jämsides med SSL. Många nyare tillämpningar av SSL hanterar både SSL och TLS. – I augusti 2014 meddelade Google att företaget kommer att ge webbsidor som skyddas med TLS högre rankning än sidor som inte använder TLS (se denna länk). – Läs mer om TLS på internets tekniska ledningsgrupp IETF:s webbsidor i RFC 5246 – se  här.

[it-säkerhet] [rfc] [webben] [ändrad 24 december 2020]