felrättande kod

programkod som rättar fel som uppstår vid över­föring av data. – Felrättande kod används vanligtvis i kombination med kod som upptäcker sådana fel. Rättandet gäller alltså fel som har tekniska orsaker, som att ettor och nollor har bytts ut eller fallit bort. Det finns två huvudsakliga sätt att rätta sådana fel när de har upptäckts: antingen kan programmet be­gära omsändning av informationen där felet finns, eller också kan den felrättande koden rätta felen. Det senare fungerar som regel bara när felet är litet (se till exempel kontrollsiffra). På engelska talar man om automatic repeat request (ARQ) respektive forward error correction (FEQ). – För felrättande kod an­vänds på engelska termer som error checking and correction (ECC) och error detection and correction.

[fel] [it-säkerhet] [ändrad 27 september 2022]