finder

  1. – Finder – fil­hanteraren i Macintosh. Visas i det fönster som man använder för att söka och ordna filer. Finder kommer fram om man klickar på symbolen för Finder (ett kvadra­tiskt leende ansikte) eller om man klickar på ⌘-n på skriv­bordet. – Finder har funnits på Mac­intosh sedan den första Macen 1984, och kallas för Finder även på svenska;
  2. – om kameror: se sökare.

[användargränssnitt] [filer] [kameror] [ändrad 3 oktober 2018]