Five eyes

hemligt samarbete mellan USA, Stor­bri­tan­nien, Kanada, Austra­lien och Nya Zeeland om övervakning och avlyssning av tele- och data­kommu­nikation. Sam­arbetet avslöjades 2013 av Edward Snowden. Det har enligt hans upp­gifter pågått sedan 1950‑talet. Det finns också minst två andra sam­ar­beten med fler inblandade länder: Nine eyes och Fourteen eyes, som sägs omfatta Sverige. –– Se också Echelon och Prism.

[avlyssning] [övervakning]

Dagens ord: 2013-11-06