Nine eyes

hemligt samarbete om avlyssning och övervakning av tele- och data­kommu­­nika­­tion mellan USA, Stor­­bri­tan­nien och sju andra länder. Förutom de fem länderna i gruppen Five eyes (USA, Stor­britannien, Kanada, Australien och Nya Zeeland) ingår Danmark, Frankrike, Neder­länderna och Norge. – Sam­arbetet avslöjades 2013 av Edward Snowden. – Se också Fourteen eyes, som sägs omfatta Sverige, samt Echelon och Prism.

[avlyssning] [övervakning]