flat fil

(flat file, på svenska också: platt fil)fil som innehåller data i en form som ett program kan läsa, tolka och bearbeta direkt. – Exempel: i ett adressregister som är skrivet som en flat fil är varje enskild adress komplett. Hela adressen står på ett ställe. Flata filer är okomplicerade men utrymmeskrävande, eftersom information måste upprepas (alla adresser till personer i Östersund måste innehålla ortnamnet Östersund). – Alternativ till flata filer är till exempel relationsdatabaser, som bygger på länkar mellan tabeller, och hierarkiska databaser, där informationen på varje nivå måste kompletteras med information från högre nivåer (adresserna i Östersund är samlade under rubriken Östersund). – I flata filsystem (som är något annat) får det inte finnas två filer med samma namn. I hierarkiska filsystem, däremot, kan det finnas många filer med samma namn, bara de inte finns på samma plats i hierarkin (till exempel i samma katalog).

[filer] [ändrad 19 december 2021]