födelsedagsparadoxen

i sannolikhetslära: det faktum att det är lite mer än 50 procents sannolikhet att minst två per­soner i en grupp på 23 slumpvis utvalda personer har samma födelsedag. (Årtal räknas inte.) De flesta brukar gissa att det är mycket mer sällsynt att två i en grupp har samma födelsedag. – Notera att det gäller vilka två per­soner som helst i gruppen. Man måste alltså jämföra alla par av personer i gruppen, och i en grupp på 23 personer finns det 253 möjliga par att fördela på 365 eller 366 dagar. Sannolikheten för att båda i minst ett av dessa 253 par har samma födelsedag är ungefär 50,7 pro­cent. I hundra grupper om 23 slumpvis utvalda personer finns det alltså troligen två personer med samma födelsedag i ungefär 50 av grupperna. (Det antas att alla födelsedagsdatum är lika sannolika.) – Födelsedagspara­doxen är viktig att ha i åtanke när man analyserar lösenord och kryptering. Den lär oss att det kan vara enklare än man tror att hitta dubbletten till, i synnerhet, en elektronisk signatur. – På engelska: the birthday paradox. – Se födelsedagsattack (birth­day attack) och läs också om lådprincipen. – Mer i Wikipedia.

[sannolikhet] [ändrad 24 maj 2022]

Dagens ord: 2016-06-06