födelsedagsparadoxen

i sannolikhetslära: det faktum att det är lite mer än 50 pro­cents sanno­lik­het att minst två per­soner i en grupp på 23 slump­vis utvalda personer har samma födelse­dag. (Årtal räknas inte.) De flesta brukar gissa att det är mycket mer sällsynt att två i en grupp har samma födelsedag. – Notera att det gäller vilka två per­soner som helst i gruppen. Man måste alltså jäm­föra alla par av per­soner i gruppen, och i en grupp på 23 personer finns det 253 möjliga par att fördela på 365 eller 366 dagar. Sanno­lik­heten för att båda i minst ett av dessa 253 par har samma födelsedag är ungefär 50,7 pro­cent. I hundra grupper om 23 slumpvis utvalda personer finns det alltså troligen två personer med samma födelsedag i ungefär 50 av grupperna. – Födelsedagspara­doxen är viktig att ha i åtanke när man ana­ly­serar lösen­­ord och kryptering. Den lär oss att det kan vara enklare än man tror att hitta dubbletten till, i synner­het, en elektro­nisk signa­tur. – På engelska: the birthday paradox. – Se födelse­dags­attack (birth­day attack) och läs också om lådprincipen. – Mer i Wikipedia.

[sannolikhet] [ändrad 17 september 2018]

Dagens ord: 2016-06-06