G.fast

standard för dataöverföring med en giga­bit i sekunden i koppar­nät. Den hastig­heten får man bara när av­ståndet är högst 100 meter. På 250 meters håll har hastig­heten minskat till 150 mega­bit per sekund. G.fast är en dsl-teknik. Den blev standard 2014, se meddelande från ITU (länk). Fast i standardens namn uppges stå för fast access to subscriber terminals, troligen en bakronym.

Dagens ord: 2015-01-07