Ghost

  1. – ett program för kopiering av hårddiskar. Ghost används främst för säkerhets­kopiering, men också för över­föring av hård­diskens hela innehåll från en dator till en annan. Programmet säljs av Broadcom, se här. – To ghost kan betyda att kopiera [en hårddisk];
  2. – en sårbarhet som finns, eller har funnits, i många Linux‑distributioner. Sår­bar­heten gör det möjligt för en angripare att utnyttja buffert­över­fyllning för att manipulera det angripna systemet. – Ghost ingår i den programkod från GNU som ingår i Linux. En rättelse hade publicerats redan innan möjlig­heten att utnyttja felet som sår­bar­het upptäcktes, men den har inte nödvändigt­vis införts överallt. – Sår­bar­heten upptäcktes i januari 2015 av säker­hets­företaget Qualys (länk);
  3. – to ghost [somebody] – se ghosting.

[datalagring] [jargong] [sårbarheter] [ändrad 3 mars 2020]